איכות ובטיחות - בלסיכו צנרת תהליכית בע"מ בטיחות היא ערך עליון !

בטיחות

החברה מקצה ממונה בטיחות מוסמך מטעמה להערכת סיכונים ראשונית ובמקרה הצורך ממונה בטיחות צמוד לאתר אשר מעריך את אופי העבודה והסיכונים הכרוכים בה ומשתף בממצאים את העובדים כולם על מנת לבצע עבודה בטוחה ואיכותית.

 

בקרת איכות QC

בלסיכו צנרת תהליכית בע"מ תחום האיכות הינו חלק בלתי נפרד מתהליך העבודה,  
"בצע זאת נכון בפעם הראשונה " אנו מאמינים שתכנון מקדים למשימה מביא לשלמותה. 

איכות וביטחון - אחריות לסיכו בע״מ !

תיקי מסירה ללקוח

לקוח מקבל תיק מוצר  על פי דרישה, ניירת זו מוגשת ללקוח כתיק מוצר סופי.

 

ריתוכים

לסיכו צנרת תהליכית בע"מ מעסיקה מהנדס ריתוך במשרה מלאה. כמו כן, ברשותינו פרוצדורות ריתוך ורתכים מוסמכים לכל סוגי הריתוך והחומרים. 

איכות ובטיחות - לסיכו בע״מ