איכות ובטיחות - בלסיכו צנרת תהליכית בע"מ בטיחות היא ערך עליון !

מדיניות האיכות, בטיחות וגהות בעבודה ואיכות הסביבה של חברת לסיכו צנרת תהליכית

בחברת לסיכו צנרת תהליכית אנו רואים באיכות הביצוע, בבטיחות ובריאות בתעסוקה ובשמירה על הסביבה ערכים עליונים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מכל פעילות,
ותנאי הכרחי לעמידה ביעדי הארגון.
הנהלת החברה מקיימת מערכת משולבת לניהול איכות (ISO 9001:2015), בטיחות ובריאות בתעסוקה (OHSAS 18001:2007) וניהול סביבתי (ISO 14001:2015).

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

קוד אתי - קבוצת לסיכו

מתוך דברי המנכ"ל – קב' לסיכו

כקבוצה המובילה בתחומה, אנו שואפים לקיים תרבות עסקית נאותה וסביבת עבודה חיובית,
של עובדיה, מנהליה ונושאי המשרה בה, במסגרת מילוי תפקידם בחברה.

קבוצת לסיכו רואה חשיבות רבה באימוץ קוד התנהגות אשר ינחה ויכוון את כלל נושאי המשרה,
המנהלים והעובדים בקבוצה, בכל מקום בו הם פועלים, באשר לכללי ההתנהגות הנדרשים
מהם ודוגלת בכך שכלל עובדיה יתנהלו באופן הוגן ואתי, בתום לב וינקטו צעדים באחריות,
זהירות ומומחיות בעת ביצוע פעולות בשם החברה.
המשך קריאה…

לסיכו צנרת תהליכית בע"מ - חדר נקי

בטיחות

החברה מקצה ממונה בטיחות מוסמך מטעמה לכל פרויקט להערכת סיכונים ראשונית ובמקרה הצורך ממונה בטיחות צמוד לאתר אשר מעריך את אופי העבודה והסיכונים הכרוכים בה ומשתף בממצאים את העובדים כולם על מנת לבצע עבודה בטוחה ואיכותית.

בקרת איכות QC

בלסיכו צנרת תהליכית בע"מ י שמנהל וצוות איכות שהינם חלק בלתי ניפרד מתהליך העבודה. "בצע זאת נכון בפעם הראשונה " אנו מאמינים שתכנון מקדים למשימה מביא לשלמותה. 

ריתוכים

לסיכו צנרת תהליכית בע"מ מעסיקה מהנדס ריתוך במשרה מלאה. כמו כן, ברשותינו פרוצדורות ריתוך ורתכים מוסמכים לכל סוגי הריתוך והחומרים. 

תיקי מסירה ללקוח

לקוח מקבל תיק מוצר  על פי דרישה.
ניירת זו מוגשת ללקוח כתיק מוצר סופי.

איכות ובטיחות - לסיכו בע״מ