P1080398_preview

לסיכו - פרויקטים

מפעלי גזים

מפעלי תרופות – ביוטכנולוגיה

מפעלי תרופות - ביוטכנולוגיה התקנת  צנרת  ברמת ניקיון גבוה  לתהליכי  יצור  תרופות צנרת להולכת מי  WFI -  RO -  DI  עם כל ...
להמשך קריאה

מפעלי מזון

מפעלי מזון חברת לסיכו  צנרת תהליכית  התמחתה בתחום  מפעלי מזון.התקנת צנרת  פלב"מ  להובלת מי תהליך  לתהליכי יצור המזון  הקמת מתקנים  ...
להמשך קריאה
תחנות להפחתת לחצי גז PRMS

מיקרואלקטרוניקה

מיקרואלקטרוניקה לסיכו – פרויקטים מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה מיקרואלקטרוניקה ...
להמשך קריאה
אנרגיה וגז טבעי

מתקני התפלה

מתקני התפלה לסיכו – פרויקטיםמתקני התפלה מתקני התפלה מתקני התפלה מתקני התפלה מתקני התפלה מתקני התפלה מתקני התפלה ...
להמשך קריאה
אנרגיה וגז טבעי

תחנות להפחתת לחצי גז PRMS

תחנות להפחתת לחצי גז PRMS לסיכו - פרויקטיםתחנות להפחתת לחצי גז תחנות להפחתת לחצי גז PRMS תחנות להפחתת לחצי גז ...
להמשך קריאה
חדר נקי לייצור מוקדם

מפעלי גזים

מפעלי גזים לסיכו צנרת תהליכית בע״מ | מפעלי גזים - פרויקטים ניבחרים מפעלי גזים מפעלי גזים מפעלי גזים מפעלי גזים ...
להמשך קריאה
אנרגיה וגז טבעי

מפעלי כימיה

מפעלי כמיה לסיכו צנרת תהליכית בע״מ | מפעלי כמיה - פרויקטים ניבחרים מפעלי כמיה מפעלי כמיה מפעלי כמיה מפעלי כמיה ...
להמשך קריאה