לסיכו - פרויקטים

לסיכו צנרת תהליכית בע"מ
לסיכו צנרת תהליכית בע"מ - הסבר מה זה
לסיכו צנרת תהליכית בע"מ
לסיכו צנרת תהליכית בע"מ
IMG_2624
IMG_2647
מפעלי מזון

מפעלי מזון

מפעלי מזון

מפעלי תרופות – ביוטכנולוגיה

מפעלי תרופות – ביוטכנולוגיה

מפעלי תרופות – ביוטכנולוגיה

מפעלי כימיה

מפעלי כימיה

מפעלי כימיה

מפעלי כמיה
מפעלי כמיה
מפעלי גזים

מפעלי גזים

מפעלי גזים

אנרגיה וגז טבעי
אנרגיה וגז טבעי
אנרגיה וגז טבעי
אנרגיה וגז טבעי
תחנות להפחתת לחצי גז PRMS

תחנות להפחתת לחצי גז PRMS

מתקני התפלה

מתקני התפלה

מתקני התפלה

מתקני התפלה
מתקני התפלה
מתקני התפלה
מתקני התפלה
מתקני התפלה
מתקני התפלה