ברשותינו שני חדרים נקיים

אחד המיועד לריתוכי פלב"ם ברמות נקיון CLASS 1000/100
השני לריתוכים ברמה CLASS 100 PVDF HP